Mga estudyante ng ‘naturopathy,’ nag-aaral ng Hilot

Ipinapaliwanag ni Dr. Bibiano Fajardo ang mga 'Hilot areas' sa likod.

Ipinapaliwanag ni Dr. Bibiano Fajardo ang mga ‘Hilot areas’ sa likod.

Pasig City, Philippines– Noong ika-22 ng Agosto, natapos ng unang batch ng mga estudyante ang unang trimester ng Hilot, na isa sa mga paksang kailangang nilang aralin para sa kursong Naturopathic Medicine.  Ang kursong ito ay hatid ng ugnayan ng tatlong institusyon—ang Philippine Institute of Naturopathic Sciences (PINS),  and Family Life and Wellness Institute (FLWI), at ang Makati Medical Center College (MMCC).  

Mahigit sa kalahati ng unang batch ng estudyante ng Hilot ay nasa propesyong medikal. Ang iba naman ay mula sa iba’t ibang larangan, na pinag-isa ng kanilang hilig sa natural na paraan ng panggagamot. Ang kurso ng Hilot ay itinuturo ni Dr. Bibiano Fajardo, na 40 taon nang nagsasagawa ng Hilot, na Pilipinong paraan ng panggagamot. Si Dr. Fajardo din ang pangunahing nagsusulong ng siyentipikong balangkas ng Hilot upang ipakita na ang sinaunang paraan ng panggagamot na ito ay naka-ugat sa siyensiya.

Bakit Hilot?

Karamihan sa mga mag-aaral ay naranasan na ang Hilot. Noong sila ay tanungin kung bakit nila kinuha ang kursong Hilot, marami sa kanila ay nagsabing nais nila malaman kung ano ba talaga ang Hilot. Isa sa mga estudyante, isang nars, ay sinabi na siya daw ay nag-enroll dahil sa kanyang asawa. Ang kanyang asawa daw kasi ay matagal nang nais mag-aral kay Dr. Fajardo, at sinabi sa kanya na huwag palampasin ang pagkakataong ito.

Ang isang estudyante naman, na isang doktor, ay nagsabing kinuha niya ang Hilot dahil sabi ng mga kaklase niya hindi daw ito masahe at nakakawili daw ito.

Hindi masahe

Na ang Hilot ay isa lamang Pilipinong paraan ng pagmamasahe ay karaniwang pananaw ng maraming Pilipino. Ito din ang sabi ng ilang estudyante, na akala nila ang Hilot ay masahe lamang bago nila aralin ito. Isa ding karaniwang pananaw tungkol sa Hilot ay ibinahagi naman ng isa pang estudyante. Ayon sa kanya, dati ang alam niya sa Hilot ay ito ay may kinalaman sa kulam, at iba pang misteryosong gawain ng mga  albularyo.

Panibagong pananaw

Hinahanap ng mga estudyante sa leeg nila ang mga 'Hilot points' na tinutukoy ni Dr. Fajardo.

Hinahanap ng mga estudyante sa leeg nila ang mga ‘Hilot points’ na tinutukoy ni Dr. Fajardo.

Pagkatapos ng unang trimester, lahat ng mga estudyante ay nagsabing nagbago ang pananaw nila sa Hilot. Ang ilan ay nagsabing nabuksan daw ang isip nila sa lawak at lalim ng Hilot. Ang iba naman natuwa dahil naintindihan nila ang mga ginagawa ng mga albularyo, at ang paraan ng panggagamot ng Hilot na sumasaklaw hindi lang sa pisikal na katawan, kundi pati sa damdamin, isip, at maging sa kalooban ng tao.

Ang mga doktor naman na kabilang sa klase ay inihayag ang pagbabago ng kanilang pananaw na ang Hilot ay naka-ugat sa siyensiya. Ang isa sa kanila ay nagsabing, “…napakalinaw ng pagpapaliwanag ni Dr. Fajardo. Ngayon naiintindihan ko na kung paano nakakapagpagaling ang Hilot.

Pinakamahalaga

Noong sila ay tanungin kung ano ang pinakamahalagang natutunan nila sa Hilot, magkaiba ang sagot ng mga estudyante. May isa na nagsabi na ang pinakamahalagang natutunan niya ay yung mga “sikreto” ng Hilot, na noon ay nalalaman lamang ng mga albularyo, at hindi ng mga karaniwang tao. 

Ayon naman sa isang estudyante na isang pranic healer, ang pinakamahalagang natutunan niya ay ang paggalang sa lahat ng uri at paraan ng panggagamot. Siya, at ang mga kapwa niyang mga estudyanteng mahilig sa ispiritwal na gawain,  ay binanggit din ang Pagpapahalaga (isang paraan para sa pagbabago ng tao), bilang isa sa mahalaga nilang natutunan. Ang ibang estudyante naman ay tinukoy ang kahalagahan ng balanse ng apat na elemento ng katawan at ang pagtutugma sa universal energy upang mapanatili ang kalusugan.

Samantala, para sa mga doktor na kabilang sa klase, ang pinakamahalaga nilang natutunan ay ang tradisyonal na paraan ng pagtukoy ng sakit, at ang tradisyonal na paraan na panggagamot.

Ngunit sa kabila ng maraming magkaibang ideya tungkol sa pinakamahalagang natutunan nila, nagkaisa naman ang mga estudyante sa pagnanais nilang ipagpatuloy ang pag-aaral ng Hilot. Hindi lamang dahil ito ay kailangan sa kurso nila, o di kaya ay nawili sila dito, kundi dahil nais nilang gamitin ang natutunan nila tungkol sa Hilot sa kanilang pang-araw-araw na buhay at panggagamot.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s