Bundok Banahaw, panggagamot, at Hilot sa ‘The Green Mind’

Bibiano Fajardo talks about Banahaw on the Green Mind

Ang host ng The Green Mind na si Marco Lobregat at si Albularyo Bibiano “Boy” Fajardo

BANAHAW, Quezon- Luntiang tanawin ng Bundok Banahaw ang bumungad sa mga manonood ng ‘The Green Mind’ noong ika-25 ng Nobyembre 2015. Itinampok kasi dito ang mga natural at mahiwagang aspeto ng bundok Banahaw.

 

Nandoon ang makabagong Albularyo na si Bibiano “Boy” Fajardo, na apatnapung taon nang nagpupunta sa bundok Banahaw, upang gabayan ang host ng programa na si Marco Lobregat, pati na din ang mga kaibigan niyang sina Anna Rabtsun at Wil Dasovich.

Ipinakilala ni Albularyong Boy Fajardo ang proseso ng pamumuwesto sa Banahaw. Una silang nagtungo sa mga talon ng Sta. Lucia, dahil ang unang bahagi ng pamumuwesto sa Banahaw ay ang paglilinis ng katawan. Pagkatapos nito, ay nagtungo naman sila sa Santong Jacob, na siyang kumakatawan sa paglilinis ng damdamin. Pagkatapos ay nagtungo sila sa kweba ng prisintahan, at ng Ina ng Awa. Noong tanungin si Anna Rabtsun tungkol sa kanyang karanasan sa Banahaw, wika niya ay payapa daw ang kanyang kalooban, at tila ay nalinis siya dahil ang gaan ng pakiramdam niya. Aniya, dapat yun ay gawin ng lahat ng tao.

Sa huling bahagi ng palabas, nagtanong si Marco Lobregat tungkol sa panggagamot at sa Hilot. Ipinaliwanag ni Albularyo Boy Fajardo na may dalawang pinanggagalingan ng kapangyarihan sa panggagamot: ang sariling lakas ng tao, at ang liwanag mula sa Diyos. Tinanong ni Marco kung ang lahat ba na nagpupunta sa Banahaw ay gumagaling. Sagot ni Albularyo Boy, ang mga taong desidido talagang gumaling ay gumagaling. Yung mga hindi naniniwala, wika niya, ay sinasara ang ugnayan nila sa lakas na nagpapagaling, kaya hindi sila gumagaling.

Tinanong rin ni Marco kung ano ang pinagkaiba ng Hilot sa masahe. Paliwanag ni Albularyo Boy, ang Hilot ang paraan ng ating mga ninuno sa pagbabalik ng kalusugan sa tao. Wika niya, ang mga manggagamot ay kasangkapan lamang upang ang tao ay umpisahang gamuting ang sarili nila.

Sa pagtatapos ng programa, sabi ni Marco na ang episode na iyon ay mahalaga sa kaniya dahil matagal na siyang nagnanais pumunta ng Banahaw. Maganda din daw dahil ang karanasan nila doon ay karugtong ng lahat ng ginagawa nila sa kanilang programa. Kung iisipin daw, wika niya, ang pag-‘going green,’ ay talagang tungkol sa pagbabalik sa kalikasan at sa pagkonekta sa mga kapangyarihang mas mataas kaysa sa atin. Sa bundok Banahaw, naranasan nila lahat ng iyon. At wika niya, “lahat tayo may kapangyarihang hilumin ang mundo, pero magsisimula tayo sa ating mga sarili.”

Ang The Green Mind ay mapapanood tuwing Miyerkules, 9:00 ng gabi sa Lifestyle.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s