Alituntunin sa pagkilala ng mga manghihilot, inaprubahan ng PITAHC Board

HILOT GUIDELINES PRESENTATION AT PITAHC BOTLUNGSOD QUEZON, Pilipinas- Lalong lumalapit na ang opisyal na pagkilala sa mga manghihilot. Ito ay dahil inaprubahan na ng Board of Trustees ang mga alituntunin para dito noong ika-3 ng Marso 2016 sa Conference Room ng PITAHC.

Ang dokumentong ito ay pinamagatang “Guidelines Implementing R.A. 8423 IRR on the National Certification of Filipino Hilot Practitioners/ Manghihilot and Accreditation of Hilot Training Programs and Hilot Training and Healing Centers” (Alituntunin sa pagpapatupad ng mga nakasaad sa R.A. 8423 tungkol sa sertipikasyon ng mga manghihilot, pagkilala sa mga programa ng pagsasanay sa Hilot, at akreditasyon ng mga training center at Hilot centers). Ito ay binuo ng Technical Working Group ng Hilot na binubuo ng Association of Traditional Health Aid Givers Philippines, Inc. (ATHAG), Alyansa ng mga Manghihilot at Albularyo (AMA), at Hilot Pinoy.

Sa meeting ng BOT, nagbigay si UPOU Asst. Prof. Marie-Sol Hidalgo, na kamakailanlang ginawang opisyal na bahagi ng Hilot Technical Working Group, ng isang presentasyon tungkol sa mga nakasaad sa nasabing dokumento, at pati na din sa Code of Ethics ng mga manghihilot.

Matapos ang ilang mga katanungan at paglilinaw, ang mga alituntunin ay inaprubahan ng BOT.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s