Albularyo Boy Fajardo, ipinaliwanag ang ugnayan ng kalooban, kalusugan, at pagpapagaling

Albularyo Boy Fajardo explains essential spirituality and healing

Ipinaliwanag ni Albularyo Boy Fajardo kung bakit mahalaga ang magandang kalooban sa kalusugan.

LUNGSOD NG PASIG, Pilipinas- Noong ika-5 ng Marso 2016, ipinaliwanag ng makabagong Albularyo na si Bibiano “Boy” Fajardo ang kaugnayan ng kalooban, kalusugan, at pagpapagaling sa mga residente ng Valle Verde 5. Si Albularyong Boy ay inanyayahan ni Fr. Eduardo Africa, O.S.B. na magsalita sa isang recollection na kanyang pinangunahan doon sa Our Lady of the Most Blessed Sacrament Chapel ng subdivision.

May 30 katao ang lumahok sa nasabing recollection. Pagkatapos nito, nagpahiwatig ng pasasalamat ang ilang mga dumalo dahil sa bagong panananaw na nakuha nila tungkol sa kaugnayan ng kalooban, kalusugan, at pagpapagaling.

Ang serye ng mga recollection na ito ay taun-taon na idinadaos ng mga taga Valle Verde 5 tuwing panahon ng Kuwaresma.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s