Mga partner ng Museo Pambata, nag-aral ng Hilot

Hilot seminar at Museo Pambata

Ipinaliwanag ni Asst. Prof. Marie-Sol Hidalgo sa mga kalahok kung paano tinutunaw ang pagkain sa katawan gamit ang Body Works exhibit ng Museo Pambata. Kasama nila si Ms. Maricel Montero, ang Executive Director ng Museo.

LUNGSOD NG MAYNILA, Pilipinas- Mula ika 4 hanggang ika-25 ng Pebrero 2017, may  12 na mga kalahok ang natuto ng tradisyonal na Hilot sa Learning Room ng Museo Pambata. Karamihan sa mga ito ay mula sa mga partner ng Museo Pambata tulad ng Project Pearls at Unbound, samantala ang iba naman ay mga indibidwal na nais matuto ng Hilot. May ilang mga estudyante din mula sa mga naunang kurso ng ATHAG ang dumaan upang makinig o di kaya ay tumulong sa pagtuturo.

Ilan sa mga mahalagang natutunan ng mga lumahok sa training ay ang mga kaisipan ng Hilot at ang kahalagahan ng kabutihan ng kalooban sa panggagamot. Natuto din sila kung paano malalaman ang mga problema sa katawan sa pamamagitan ng pagkapa ng likod at kung paano Hilutin ang mga natagpuan nilang problema. Sa huling araw ng training, nagkaroon ng assessment upang tukuyin ang antas ng natutunan ng mga kalahok.

Noong tanungin sila kung ano ang pinakamahalaga nilang natutunan mula sa training, ipinarating ng ilan sa mga dumalo ang kanilang tuwa na natuto sila ng Hilot na magagamit nila sa kanilang mga pamilya, kaibigan, at pati sa mga kapitbahay na nangangailangan. Samantala, para naman sa iba, ang pinakamahalaga nilang natutunan ay ang kahalagahan ng palaging pagiging tapat sa sarili at kapwa tao.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s