Kababaihan ng Maynila, natuto ng simpleng Hilot

Kababaihan ng Maynila Hilot seminar

Ang mga Kababaihan ng Maynila ay nagsanay ng paghihilot sa isa’t isa.

LUNGSOD NG MAYNILA, Pilipinas–Noong ika-15, 22, at 29 ng Hulyo, mahigit sa 80 na kasapi ng Kababaihan ng Maynila, kasama ang ilan pang mga interesadong katao, ang sumali sa isang seminar tungkol sa Hilot. Ang seminar na ito ay naisakatuparan sa pagtutulungan nina Mrs. Beng Atienza, na siyang direktor at isa sa nagtatag ng Kababaihan ng Maynila; Maharlikang Bahay-Inaralan ng Sining at Agham ng Hilot (MABISAH); at ng Association of Traditional Health Aid Givers Philippines, Inc. (ATHAG).

Sa loob ng tatlong araw na seminar-workshop, natutunan ng mga kalahok ang tungkol sa simpleng paghilot na nagagawa na nila sa kanilang pamilya at kaibigan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s