“Hilot Wellness”

hilot demonstration

Ang Hilot ay isa na din ngayong “treatment” sa spa.

Nag-umpisa ang “Hilot Wellness” noong umusbong ang spa industry sa Pilipinas nung unang bahagi ng dekada 2000. Sa paglago ng industriya ng spa, nagkaroon ng pangangailangan para sa isang serbisyo o treatment na likas na Pilipino na maaring i-alok ng mga spa sa kanilang mga kliyente.

Ito ang naging umpisa ng Hilot Wellness.

Kung tutuusin, ang tradisyunal na Hilot, dahil ito ay nakatuon sa Kabuoan ng tao, ay masasabi nating talagang nababagay sa layunin ng spa na maghatid ng mga serbisyo tungo sa pagbabago sa katawan, isip, at diwa ng tao.

Si Dr. Fajardo at ang ATHAG ay nag-umpisang magturo ng Hilot Wellness noong taong 2005. Itinuro nila ang tamang paraan ng paghilot alinsunod sa mga prinsipyo ng Hilot, at ayon sa mga batas ng kalikasan.  Itinuro din nila ang pagkakaugnay ng kalusugan at pangangatawan ng tao sa kanyang kalooban, isip, at diwa.

Ang sunud-sunod na mga pindot at hagod ng Hilot na binuo ni Dr. Fajardo para sa isang oras na treatment sa spa ay sadyang nilikha upang mapaayos ang pagdaloy ng kuryente sa katawan ng tao, na siyang layunin ng Hilot. At dahil ang Hilot Wellness ay Hilot din talaga, ito ay may isang mahalagang kalamangan, o bentahe, sa ibang spa treatment— ito ay nakakagaling at nakakapagpaginhawa, ito ay hindi lamang pampa-“relax.” Sa pamamagitan ng madidiin at mahahabang paghagod, nalalaman ng therapist kung aling bahagi ng katawan ng pasyente ay wala sa balanse, at ito ay kanyang tinutuunan ng pansin hanggang sa bumuti ang kalagayan nito.

 Hilot at Hilot Wellness

Sa isang banda, naging mabuti ang pagpasok ng Hilot sa spa, dahil nakilala muli ang Hilot, lalo sa mga siyudad kung saan bihira na ang may alam kung ano ang Hilot dahil sa makabagong takbo ng buhay. 

Ngunit sa kabilang dako naman, noong sumikat ng Hilot sa spa, ay biglang dumami ang mga tao at grupo na hindi naman alam kung ano talaga ang Hilot, na biglang sumali sa pagsikat nito. Sila ay gumagawa ng karaniwang masahe (na hindi naman ayon sa mga prinsipyo ng Hilot) at tinatawag itong “Hilot.” Dahil dito, lumakas ang pag-akala na ang Hilot ay karaniwang masahe lang, na walang pinagkaiba sa ibang uri ng masahe. May mga tao ring nagpupunta sa spa upang lumuwag ang pakiramdam dahil sa Hilot, ngunit pagkatapos ay lumala pa ang kanilang kalagayan dahil ang kanilang naranasan ay hindi naman totoong Hilot.

Ang Hilot Wellness, kung tama ang paraan ng paggawa, ay naghahatid ng kaginhawahan at kagalingan, at ito ay mabuti sa kalusugan. Tiyakin lamang na ang ang pipiliin niyong therapist ay nagsanay at may karanasan sa tamang paraan ng pagsagawa nito.   

——-

Kung nais niyong maranasan ang tunay na Hilot Wellness, tumawag sa  Association of Traditional Health Aid Givers, Inc. (ATHAG) sa Tel. (0922)8844568 o (+632) 637 5154 o magtungo sa opisina nila sa 63 San Rafael St., Brgy. Kapitolyo, Pasig City.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s