Kababaihan ng Maynila, natuto ng simpleng Hilot

LUNGSOD NG MAYNILA, Pilipinas–Noong ika-15, 22, at 29 ng Hulyo, mahigit sa 80 na kasapi ng Kababaihan ng Maynila, kasama ang ilan pang mga interesadong katao, ang sumali sa isang seminar tungkol sa Hilot. Ang seminar na ito ay naisakatuparan sa pagtutulungan nina Mrs. Beng Atienza, na siyang direktor at isa sa nagtatag ng Kababaihan…

Mga partner ng Museo Pambata, nag-aral ng Hilot

LUNGSOD NG MAYNILA, Pilipinas- Mula ika 4 hanggang ika-25 ng Pebrero 2017, may  12 na mga kalahok ang natuto ng tradisyonal na Hilot sa Learning Room ng Museo Pambata. Karamihan sa mga ito ay mula sa mga partner ng Museo Pambata tulad ng Project Pearls at Unbound, samantala ang iba naman ay mga indibidwal na…

Tinuturuan ni Alex Candaza ang mga kaanak ng nagpahilot kung paano ituloy ang Hilot sa kanilang tahanan.

ATHAG nakiisa sa Healing Mission sa Concepcion Tarlac

CONCEPCION, Tarlac- Nakiisa ang Association of Traditional Health Aid Givers Philippines, Inc. (ATHAG) sa Healing Mission na ginanap noong ika-6 ng Setyembre 2014 sa Lunduyang Bayung Jerusalem sa Brgy. Balutu. Ang kaganapang ito ay pinangunahan ng United Healers League of the Philippines, Inc. (UHLPI) bilang pagtaguyod sa Traditional and Alternative Medicine Act at sa pagpapalaganap…

Tinuturuan ng manghihilot ng ATHAG na si Maryflor Alvarez (kanan) ang mga dumalo kung paano ang tamang paghilot.

Seminar tungkol sa tradisyonal na Hilot ginanap sa Bataan

DINALUPIHAN, Bataan- Tatlumpung katao ang dumalo sa pagtuturo ng tradisyonal na Hilot at herbal na isinagawa ng ATHAG sa Lunduyan Efeso, Brgy. Saguing noong ika-30 ng Agosto 2014.  Ang seminar na ito ay naisakatuparan sa pagtutulungan ng Association of Traditional Health Aid Givers Philippines, Inc. (ATHAG), United Healers League of the Philippines, Inc. (UHLPI),  at…

Pinapaliwanag ni Dr. Francis Ras ng PITAHC kung bakit at paano binubuo ang National Competency Standards ng Hilot.

ATHAG nakiisa sa unang pagdinig ng ‘National Competency Standards’ ng Hilot

LUNGSOD QUEZON, Pilipinas- Isang malaking hakbang tungo sa opisyal na pagkilala sa mga manghihilot ay isinagawa noong ika-28 ng Mayo 2014, sa pagdaos ng unang pagdinig para sa ginagawang National Competency Standards (pambansang pamantayan ng kakayahan) para sa Hilot. Ito ay ginanap sa Conference Room ng Philippine Institute for Traditional and Alternative Health Care (PITAHC).…