Hilot: Mabisa at natural na lunas para sa hika

Hilot: Mabisa at natural na lunas para sa Hika

LUNGSOD NG VALENZUELA, Pilipinas- Si Richard Aguila,* dalawampu’t anim na taong gulang, ay nagtatrabaho sa departamento ng yamang tao (human resources) sa isang kumpanya. Isang araw, nakita niya ang mga gamot niyang pang-hika. Tiningnan niya ang mga ito, pagkatapos ay itinapon sa basurahan. Hindi na niya kasi ito kailangan, dahil wala na siyang hika. Kung…