Bibiano “Boy” Fajardo, Ph.D. (A.M.)

Si Bibiano “Boy” Fajardo, Ph.D. (A.M.) ang pangulo at isa sa nagtatag ng Association of Traditional Health Aid Givers, Inc. (ATHAG). Bilang isang albularyo na nagtapos ng B.S. Chemical Engineering, at may higit sa apatnapung taon ng karanasan sa Hilot, siya ang nangunguna sa pagsulong upang ang Hilot ay kilalanin at tanggapin bilang isang paraan ng panggagamot na naka-ugat sa siyensya. Ang kanyang “scientific framework” na nilikha upang mailarawan kung paano ang proseso ng Hilot ay inilalarawan aklat na Hilot: The Science of the Ancient Filipino Healing Arts, na ini-akda niya kasama si Ma. Aleli Pansacola.

Bago tinutukan ni Dr. Fajardo ang pagsulong at pagtuturo ng Hilot, ito ay kanya ding ginagawa habang siya ay abala sa kanyang naunang karera bilang negosyante at kontraktor. Habang siya ay nagpupunta sa iba’t ibang sulok ng Pilipinas upang pamahalaan ang takbo ng kanyang mga negosyo at pagawa, siya din ay patuloy na nag-aaral sa mga batikang albularyo sa iba’t ibang lugar. Pagbalik naman ng Maynila, siya ay nanggagamot at patuloy na isinusulong ang pagkilala sa Hilot.

Si Dr. Fajardo ay isa sa unang Board of Trustees ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Health Care (PITAHC), at kasama siya sa pagbuo ng Republic Act 8423, o ang Traditional and Alternative Medicine Act (TAMA) at ang Implementing Rules and Regulations (IRR) nito. Naging Direktor din siya ng Committee for Alternative Health ng Philippine Institute for Alternative Futures (PIAF), at ng Buod-Buhay Foundation, na nanaliksik ukol sa mga katutubong pamamaraan ng panggagamot.

Sa pag-usbong ng mga industriya ng spa sa Pilipinas, inanyayahan ng Technical Skills Development Authority (TESDA), sa pamamagitan ng Department of Trade and Industry (DTI), si Dr. Fajardo at ang ATHAG upang maging bahagi ng grupong bubuo ng “standard” na curriculum sa pagtuturo ng Hilot para sa mga spa. Ngunit sa grupong ito, ang ATHAG lang ang tanging organisasyon na gumagawa ng Hilot—ang ibang miyembro ay iba’t iba ang espesyalisasyon.

Ang nabuong curriculum, na mula sa pinaghalong mga ambag ng iba’t ibang miyempre ng grupo, ay sumalamin sa kalagayang ito. Habang nakapaloob ang mga prinsipyo ng Hilot na tinuturo ni Dr. Fajardo sa curriculum, it ay nahaluan ng mas maraming mga paraan na hindi angkop, at hindi alinsunod, sa diwa at alituntunin ng tunay na Hilot. Higit sa lahat, pinapahiwatig ng nabuong curriculum na ang Hilot ay isang uri lamang ng masahe.

Mariing tinutuluan ni Dr. Fajardo ang paglalagay ng mga bagay na salungat sa mga prinsipyo at totoong pamamaraan ng Hilot. Dahil dito, siya ay naging kontrobersyal sa mga ganitong usapin.

Sa kabila ng ganitong kontrobersya, pinagpapatuloy ni Dr. Fajardo ang kanyang pagsulong sa Hilot kasama ang ATHAG. Sila ay nagtuturo ng tradisyunal na Hilot at Herbal sa mga komunidad, gamit ang curriculum na kanyang ginawa. Sila ay nagtuturo din ng Hilot Wellness Sequence para sa mga spa, na sumusunod sa mga alituntunin ng tradisyunal na Hilot upang matukoy ang mga bahagi ng katawan na wala sa balanse at tulungang maibalik sa kalusugan ang mga ito.

Sa pakikipagtulungan sa Department of Tourism, si Dr. Fajardo at ang ATHAG ay nagturo ng Hilot Wellness Sequence sa mga miyembro ng spa association. Siya rin ang naging kinatawan ng Pilipinas sa International Spa Convention sa Singapore.

Ang kontribusyon ni Dr. Fajardo upang mapanatili at mapalaganap ang Hilot ay kinilala ng International Association of Educators for World Peace (IAEWP), isang organisasyon sa ilalim ng United Nations, na nagbigay sa kanya ng parangal noong 2008. Siya rin ay ginawaran ng Board of Chemical Engineering Award para sa kanyang kontribusyon sa larangan ng Alternative Medicine.

Hanggang ngayon, si Dr. Fajardo ay patuloy sa kanyang pagtuturo ng Hilot at pagpapalaganap ng kaalaman tungkol dito sa iba’t ibang mga tao. Siya ay kasalukuyang nagtuturo ng Hilot sa mga doktor, nars, at iba pang propesyonal na nagnanais maging naturopathic doctor o practitioner sa ilalim ng Family Life and Wellness Institute (FLWI) at Philippine Institute of Naturopathic Sciences (PINS).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s