Ano ang nagagawa ng Hilot?

albularyo

Sa pamamagitan ng paghagod ng likod, nalalaman ng albularyo kung anong bahagi ng katawan ang pinagmumulan ng karamdaman.

Ang Hilot ay ang katutubong paraan ng panggagamot sa Pilipinas. Samakatuwid, ang pangunahing nagagawa o benepisyo na makukuha sa Hilot ay ang pagpapanumbalik ng kalusugan, hindi lang ng katawan, kundi maging ng damdamin at isipan.

Noong unang panahon, dinadayo ng mga Pilipino ang albularyo (o manghihilot) para sa iba’t ibang dahilan. Ilan sa mga ito ang mga sumusunod:

Pagbubuntis at panganganak. Tinutulungan ng albularyo ang mga mag-asawang nais magkaanak. Sa mga buntis naman, inaayos ng albularyo o manghihilot ang posisyon ng bata upang mapadali ang paglabas nito. Naroon din ang albularyo o manghihilot sa mismong panganganak, at hinihilot niya ang buto sa balakang at kalamnan ng bagong ina upang mapabilis ang paghilom ng sugat. Bukod sa Hilot, ginagawa din ang suob at banyos upang maiwasan ang “kamot.”

Bali, lisya, ipit, at hila. Gumagamit ang albularyo ng kawayan at halamang gamot upang ibalik sa ayos ang nabaling buto. Hilot din ang kasagutan para sa mga butong nalisya, at sa mga naipit na ugat at nahilang litid at kalamnan.   Hinihilot din ng albularyo ang kalamnan malapit sa gulugod upang mapabuti ang pagdaloy ng kuryente sa katawan.

Karaniwang karamdaman ng mga bata. Suki ng mga albularyo at manghihilot at mga bata, dahil ang mga ito ay madalas nakakaranas ng lagnat, sipon, ubo, pati na rin bulutong, tigdas, atbp. Hinihilot din ang mga bata at ang mga magulang ay binibigyan ng payo tungkol sa tamang pagkain at halamang gamot. Pagdating ng wastong gulang, ang albularyo din ang nagsasagawa ng pagtuli sa mga binatilyo.

Iba’t ibang karamdaman. Sa pamamagitan ng pagtawas, nalalaman ng albularyo kung alin ang mga bahagi ng katawan na wala sa tamang balanse. Bukod sa paghilot, nagbibigay ang albularyo ng payo kung ano ang dapat kainin at ihandang halamang gamot upang mapanumbalik ang kalusugan ng tao.

Panghihina. Sa pamamagitan ng pagpindot ng ilang mga “points” sa katawan, naibabalik sa ayos ang pagdaloy ng kuryente sa iba’t ibang parte ng katawan at bumabalik din ang dating sigla ng tao.

At iba pa. Bukod sa panggagamot, ang albularyo din ay hinihingan ng payo tunkol sa iba’t ibang bagay sa komunidad, tulad ng hindi pagkakaintindihan ng mga magkapitbahay, paghahanap ng mga nawawalang bagay o tao, at maging sa pagpapaalis ng masamang espirito sa mga taong nasaniban. Noong unang panahon, pumupunta din ng mga magulang ng mga batang nais mag-asawa sa albularyo upang malaman kung magiging matagumpay ba ang pagsasama ng kanilang mga anak.

—–

Para sa karagdagang kaalaman, basahin ang aklat ni Dr. Bibiano Fajardo at Ma. Aleli Pansacola na pinamagatang  Hilot: The Science of the Ancient Filipino Healing Arts na inilimbag ng Anvil Publishing, Inc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s